patsas_main

Vastuu henkisellä polulla

Haluan, että ensimmäinen blogikirjoitukseni on arvokas ja tärkeä. Siksi kirjoitan nyt poikkeuksellisen vakavalla sävyllä ja pitkän kaavan kautta vastuusta ja sen ilmenemisestä erityisesti henkisyydessä sekä erilaisissa intuitiivisissa tulkinnoissa.

”Toimimme peilinä toinen toisillemme.”

Astuessamme henkiselle polulle otamme pysyvästi uudenlaisen vastuun itsestämme sekä itsemme kehittämisestä. Velvollisuutemme on löytää yhteys sisimpäämme, intuitioomme sekä kykyihimme ja laajentaa tietovarastojamme jatkuvasti. Etsimme reseptiä vapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja onnellisuuteen. Teemme sitä, mitä jokainen ihminen on tehnyt aina. Etsimme tarkoitusta tähän elämään. Etsimme ennalta kirjoitettua sielun suunnitelmaa. Kohtaloa ja tarkoitusta.

Tiedon saaminen, henkinen kehitys ja oppiminen eri näkökulmien sekä kokemuksien kautta ei pääty koskaan. Emme valmistu ikinä, sillä sielun kehitys on ikuista. Vastuullamme on myös itsemme ja koko ajan muuttuvan polkumme tutkiminen, mutta ennen kaikkea oman egomme kouliminen. Otamme sen monien harjoittelukertojen jälkeen hallintaan ja asetamme sille suitset niin, että se palvelee meitä ohjaamisen sijaan. Näytämme omalla esimerkillämme ja käytöksellämme sisimpämme muille.

Kaiken tämän lisäksi me teemme näkymättömän sopimuksen, jossa sitoudumme kantamaan vastuuta muiden hyvinvoinnista ja auttamisesta. Tehtävänämme on omalla tavallamme ohjata muita lempeästi, tukea elämän kolhiessa ja kannustaa kulkemaan eteenpäin. Joskus tehtävämme on myös herättää tai auttaa päästämään irti. Vastuullamme on kunnioittaa jokaisen vapaata tahtoa, emmekä saa puuttua koskaan itsekkyys, ylpeys, kateus, viha, ego tai katkeruus edellä toisten kohtalon polkuun. Halumme ja kykymme auttaa muita on noustava aidosti, viisaasti sekä nöyrästi sydämestä.


”Me teemme tätä matkaa yhdessä.”

Erilaisia henkisiä auttajia sekä tulkintaa ja näkökulmaa tarjoavia ammattilaisia on ”kentällä” todella monia. Aivan kuten monilla muillakin aloilla palveluntarjoajia löytyy hyviä, mutta myös huonoja. Moni on kouluttanut itseään kursseilla ja opettajien johdolla, mutta sitäkin useampi on itseoppinut. Jokainen tuntee vähintään yhden menestyneen sekä pätevän ”kehäketun” ja moni on havainnut uusia, uuden tiedon omaavia nuoria versoja putkahtelevan sieltä täältä. Mitä enemmän henkisyys lisääntyy ihmisten keskuudessa, niin sitäkin useammin törmäämme laajaan monimuotoisuuden kirjoon, kun jokainen tulkitsee asioita oman persoonansa, kykyjensä, maailmankuvansa, tietojensa ja oppimiensa käsitysten mukaan. Aivan kuten pitääkin, mutta entä se korkea vastuu mikä meillä jokaisella on, kun astumme itsetutkiskelun parista auttamaan muita?

Vastuu henkisillä aloilla on hyvin paljon korkeampi, mitä toisissa ”tavallisemmissa” ammateissa. Ensinnäkin siksi, että kohtaamme ihmisiä, jotka ovat hyvin usein syvän ikävän, surun, epätoivon ja menetyksen tunteiden täyttäminä. Todella moni hakee meiltä apua, helpotusta, tukea, suuntaa tai lohtua elämälleen. Kohtaamme ihmiset usein haavoittuvimmillaan. Toiseksi antamamme neuvot, käyttämämme sanat ja tekemämme tulkinnat voivat vaikuttaa psykologisesti sekä huomaamatta asiakkaamme elämään. Kolmanneksi jokainen meistä henkisellä alalla työskentelevistä kantaa vastuuta myös toistemme edustamisesta, halusimme sitä tai emme.

Olemme velvollisia tarjoamaan aina ammattimaista, tasokasta, luotettavaa sekä laadukasta palvelua asiakkaille. Virheisiin ei ole varaa, mutta väistämättä joskus tulkinta tai hoito voi mennä pieleen. Tulkitsija saattaa esimerkiksi päästää suuren sammakon suustaan. Syynä tähän voi olla tulkitsijan muuttunut elämäntilanne, omat sen hetkiset energiatasot, kenties jopa hankala asiakas. Useimmiten syynä on kuitenkin tulkitsijan kasvanut itsevarmuus ja intuitiivinen tiedonlähde, joka on muuttunut vaivihkaa egokeskeiseksi.

Virheen tekeminen palauttaa tulkitsijan hyvin nopeasti maanpinnalle ja nöyryyden myötä omat kyvyt alkavat jälleen kukoistaa. Oppaamme huolehtivat meistä ja henkisestä kanavastamme, mutta entäpä asiakas, joka ei välttämättä saanut palvelulta sitä mitä odotti? Hänen mielikuvansa henkisyydestä sekä alaa edustavista luotettavista palveluntarjoajista on nyt vaakalaudalla. Moni tulkitsija kantaa vastuunsa, eikä veloita virheen tehtyään sen kertaisesta istunnosta välttämättä mitään. Hän saattaa jopa olla vielä myöhemmin yhteydessä asiakkaaseen ja kysyä kuulumisia. Totuus kuitenkin on, että moni unohtaa vastuunsa, ottaa täyden hinnan kaikesta huolimatta, katoaa kuin savuna ilmaan, eikä vastaa yhteydenottoihin. Näin ylitetään näkymättömät rajat, joita henkisellä polulla on eettisten ja moraalisten periaatteiden mukaan. Tällä voi olla hyvin kauaskantoiset ja tuhoavat seuraukset kaikille, myös sinulle.


”Avaa kauniit siniset silmäsi ja katso.”

Entäpä vastuu eri ”ammattinimikkeistä”, joita käytämme henkisillä aloilla? Esimerkiksi: selvänäkijä, tarot- tulkitsija, energiahoitaja, noita, shamaani, kanavoija, henkiparantaja, jne. On hyvä muistaa, että jokaisen nimikkeen käyttö kertoo osittain sinusta ja kyvyistäsi sen lisäksi, että se on eräänlainen lupaus, jonka mukaan hallitset nimikkeen mukana tulevat odotukset. Esimerkiksi Ennustaja = osaat ennustaa, Meedio = saat yhteyden henkiin, Parantaja = pystyt parantamaan jne.

Muistutan myös, että mikään henkisen alan nimike ei ole laillistettu tai suojattu ammattinimike. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työtä ei valvota eri virastojen kautta ja valvonnan puuttuessa yhtäkään näistä nimikkeistä tai työtä itseään ei voida sisällöllisesti kehittää. Se jää tulkitsijoiden ja hoitajien omalle vastuulle. Pahin asia mikä tällaisesta tilanteesta seuraa on se, että työn laatua ei pystytä takaamaan eikä eri nimikkeiden pohjalle pystytä rakentamaan uudistavaa, korjaavaa tai kehittävää koulutusta saati perehdytystä. Myöskään tulkitsijoiden työturvallisuus ja hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole taattu. Näistäkin asioista palveluntarjoajat ja yrittäjät ovat itse vastuussa.

Vastuu ja monet riskit nousevat siis hyvin korkeiksi ja eri hoitajien sekä tulkitsijoiden yms. lisääntyessä me rakennamme itse itsellemme ja asiakkaillemme tietyllä tapaa henkisten palvelujen ”miinakentän”. Asiakkaalla on totta kai ensisijaisesti vastuu itsestään, hyvinvoinnistaan sekä valinnoistaan, mutta kuitenkin rajaton vapaus valita itselleen henkinen tulkitsija tai parantaja, joka auttaisi häntä elämän mutkaisilla poluilla. Yleensä asiakas hakeutuu ensin, kokeneen ja ammattitaitoisen tulkitsijan sijaan, sellaisen palveluntarjoajan luokse, joka on sosiaalisessa mediassa puheiltaan koreileva ja eri asioita lupaava. ”Poistan kiroukset monen sukupolven takaa”, ”Ennustan tulevaisuutesi tarkasti”, ”Olen mestari, monen polven näkijä, löydän sielunkumppanisi, autan sinua toteuttamaan unelmasi, rikastut avullani, pystyn tarjoamaan sinulle…” jne. Esimerkiksi tällaiset lauseet houkuttelevat helposti luokseen. Myös hyvin visuaalinen ja esteettinen eli ulkoisesti kauniin, mystisen tai vaikuttavan näköinen vetää ihmisiä puoleensa kuin myös matalat tai uskomatonta kyllä, hyvin korkeat hinnat. On vain todella sääli, että harkittu ulkoinen olemus ei aina vastaa samalta osin sisintä. Hyvä muistisääntö henkistä palveluntarjoajaa etsiessä on, että mikäli jokin vaikuttaa, kuulostaa ja näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se yleensä on. Etukäteismaksu on myös asiakkaalle aina riski ja moni ostaakin ns. sian säkissä. Tästä syystä meidän kaikkien palveluntarjoajien tulee olla vastuullisia ja varmistaa ettei apua hakeva, surun murtama ihminen astu tietämättään ”miinaan”.

”Yksi sana voi olla terävämpi kuin yksikään miekka.”

Vastuu tarkoittaa sanana velvollisuutta, joka aiheutuu teon tai tekemättä jättämisen vuoksi. Maamme oikeusperiaatteiden mukaan jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta, oli se sitten tahallinen tai tahaton. Suomessa on huolehdittu siitä, että vastuuta kannetaan ja vahingot pyritään korvaamaan, mutta miten tämä periaate toimii henkisyydessä, joka on vapaata ja valvomatonta aluetta? kuka pitää huolta asiakkaan oikeuksista vahingon sattuessa? Arvasit oikein, asiakas itse.

Muista hyvä kollegani, että ottaessasi ohjaajan, valmentajan, ennustajan, selvänäkijän, oraakkelin, parantajan, meedion, tulkitsijan, jne. roolin, nostat hartaillesi myös painavan vastuunkantajan viitan ja ihmiset joita kohtaat luottavat siihen, että pidät tämän raskaan viitan ylläsi, tapahtui mitä tapahtui. On inhimillistä tehdä joskus virheitä, mutta sitäkin suuremmaksi velvollisuudeksi muodostuu vastuun kantaminen ja virheistä oppiminen, kun tulee sen aika. Edelleenkin me edustamme tällä alalla toinen toisiamme ja henkisyyttä sekä sen runsasta monimuotoisuutta. Olemme palveluammatissa ja tehtävämme on opastaa sekä parantaa sieluja, olivatpa he sitten tällä fyysisellä tasolla tai korkeammilla ulottuvuuksilla.

Entä sinä näkökulmaa ja suuntaa kaipaava ystäväni? Mitä voit tehdä turvataksesi omat oikeutesi? Harkitse kaksi kertaa keneltä vastaanotat tietoa, tarkista palveluntarjoajan taustat sekä hänen ”koulutuksensa” henkisellä alalla, pysy terveen skeptisenä ja kuuntele sisintäsi. Tutkiskele, kuulostaako kaikki liian hyvältä ollakseen totta, vai maalataanko eteesi pelottavia uhkakuvia. Tällöin tulkinta ei välttämättä kulje puhtaasti, vaan sinua ja egoasi yritetään manipuloida. Muista, että sinulla on loppujen lopuksi vastuu valinnoistasi. Etsi tietoa henkisistä asioista ja valista itseäsi. Itsetutkiskelu ja vahva itsetuntemus ovat kaikista parhain suoja kaikilla elämän osa-alueilla. Lopuksi, muista antaa rakentavaa palautetta tulkitsijalle. Tämä auttaa häntä hahmottamaan nykyisen kehitystasonsa paremmin ja kannustaa jatkamaan kehittymistä, koska kukaan henkisellä alalla työskentelevä ei valmistu koskaan.


”Päämme ollessa pilvissä, jalkojemme tulee olla sitäkin lujemmin juurtuneena maahan.”

Muistakaamme vastuu sanoistamme, teoistamme ja valinnoistamme. Jokaisesta meistä voi tulla tasokasta palvelua tarjoava, luotettava, henkisen alan ammattilainen, mutta tämä ei tapahdu hetkessä. Ammattilaisen rooliin kasvetaan, emmekä ole täysin valmiita koskaan. Muistetaan vastuumme henkisinä palveluntarjoajina ja tämän alan edustajina. Teemme tätä matkaa kuitenkin yhdessä ja loppujen lopuksi olemme kaikki samassa veneessä.

-Kupari

Jaa artikkeli