aikajana kansikuva

Historiallinen aikajana

Eri uskonnot, okkultismi, esoteria, henkisyyden suuntaukset ja magian eri muodot ovat syntyneet, muotoutuneet ja kehittyneet nykyaikaiseen muotoonsa tuhansien vuosien aikana. Ymmärtääksemme näitä asioita kokonaisvaltaisesti tänä päivänä meidän on palattava niiden juurille ja vertailevasti tarkasteltava miten ne ovat mahdollisesti hioutuneet toinen toistensa avulla.

Muinainen magia

Kivikausi

 • Shamanismia ilmenee lähes kaikilla maapallon pohjoisilla alueilla, havumetsävyöhykkeestä arktisiin alueisiin. (Euraasiassa, Skandinaviassa, Tyynellämerellä, Japanissa, Koreassa, Pohjois-Amerikassa alkuperäisväestön kulttuureissa, inuiittien keskuudessa sekä Grönlannissa, mutta myös Afrikassa ja Australiassa.)
 • 25 000 vuotta vanhat luolamaalaukset syntyvät Ranskassa. Parrakas, tuijottava, alaston, maalattu, sarvipäinen ja eläintä elekielellisesti muistuttava ”velho” saattaa esittää transsitilaan vaipunutta shamaania, joka harjoittaa ”metsästysmagiaa”.
 • Totemismia esiintyy muun muassa Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön kulttuureissa, Etelä-Afrikassa, Australian aboriginaaliyhteisöissä ja Intian dyakien keskuudessa. Totemistisesta ihmisryhmästä käytetään usein nimitystä klaani.
 • Animismi eli sielu-usko käsitys, jonka mukaan kaikilla olioilla on sielu, kehittyy. Rituaalit ovat välttämättömiä, koska niillä pyydetään lupa olla yhteydessä eri henkiin, käyttää eläimiä tai kasveja ravinnoksi, puuta polttopuuksi sekä muuta vastaavaa.
 • Polyteistinen ja panteistinen jumala ja jumalatar käsitys sekä ensimmäiset luonnonuskonnot alkavat syntymään eri puolilla maailmaa.

Pronssi- ja rautakausi

 • Mesopotamia, Sumerialaiset keksivät kirjoitustaidon noin 3200 eaa.
 • Muinainen Egypti, noin 3150–30 eaa. Ennustaminen ja planeettojen asentojen tarkkailu alkaa. Egyptiläiset papit ja papittaret saavat korkean hierarkkisen aseman, koska ovat lukutaitoisia. Taikajuomat ja -sauvat, loitsut, patsaat ja vahanuket, amuletit, symbolit sekä talismaanit tulevat hyvin arkipäiväisiksi. Myös usko kuolemanjälkeiseen elämään vahvistuu ja henkien tai demonien vaikutus huomioidaan esimerkiksi lääketieteen yhteydessä.
 • Länsi-Eurooppa, Stonehenge rakennetaan 3000-1000 eaa. kelttiläisyys, skandinavian germaaniset kansat, druidit, valat eli taikasauvaa kantavat naispuoliset näkijät ja skandinaaviset jumalat kehittyvät.
 • Sumerialaiset tallentavat myös loitsuja kirjoitusmuotoon vuodesta 2600 eaa. Itse kirjoitustaidonkin koetaan olevan magiaa ja kirjoitetulla sanalla ajatellaan olevan loitsun voima. Loitsutekstit ohjeistavat sairauksien parantamiseen, pahojen henkien tai pahantahtoisten noitien karkottamiseen, mutta niihin sisältyy myös lemmenloitsuja.
 • Astrologia, unista ennustaminen ja varhainen alkemia syntyy Mesopotamiassa 2000 eaa.
 • Intialainen filosofia ja rajajooga syntyvät noin vuosina 2000-1500 eaa. Myös meditaatio kehittyy rajajoogan yhteydessä.
 • Mayakulttuuri syntyy mesoamerikan alueelle alkaen vuodesta 1800 eaa.
 • Hammurabin laki, yksi varhaisimmista lakikokoelmista, luodaan Babyloniassa noin 1760 eaa. Pelko taikuuden väärinkäytöksistä eli esimerkiksi vastustajien kiroamisesta johtaa siihen, että Hammurabin lakiin kirjataan omat säädökset pahantahtoisella ja muita vahingoittavalle noituudelle.
 • Kiina, shamanistinen ennustaminen luista, kilpikonnan kuorista ja pelilaudalla kehittyy 1000 eaa.
 • Kuningas Salomo, nousee muinaisen Israelin hallitsijaksi 970-930 eaa. Häntä väitetään myös salatieteisiin vihkiytyneeksi velhoksi, tarunomainen Salomonin sinetti eli daavidintähti syntyy.
 • Zarathustra, 1000-500 eaa. muinainen persialainen, (nykyään Iranin alueella) elänyt profeetta ja Zarathustralaisuususkonnon perustaja. Hänen seuraajiaan kutsuttiin nimellä Magi ja on arvioitu, että sana Magia on peräisin näistä salatieteen harrastajista. Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan ”kristinusko ja juutalaisuus on saanut vaikutteita 600- tai 500-luvulla eaa. iranilaisen Zarathustran opetuksesta hyvän ja pahan voiman taistelusta maailmassa.”
 • Vanha testamentti kirjoitetaan noin vuosina 1000–160 eaa.

Antiikki (800 eaa. – 500 jaa.)

 • Monoteistiset uskonnot kuten juutalaisuus, kristinusko ja islam alkavat syntymään 600-luvulta eaa.
 • Buddhalaisuus syntyy vuosina 624–483 eaa.
 • Numerologia, kreikkalaista Pythagorasta (582–496 eaa.) pidetään numerologian perustajana.
 • Klaanit, 500-luvulla eaa. kreikkalaiset ja roomalaiset alkavat solmia kauppasuhteita keskieurooppalaisiin kansoihin eli kelttien, gallien ja germaanien kanssa.
 • Hellenistinen aikakausi, Makedonian kuningas Aleksanteri Suuri valloittaa Egyptin Joulukuussa 332 eaa. Mesopotamian ja Egyptin mystinen kulttuuri sulautuu yhteen kreikkalaisten ja roomalaisten mytologisen sekä filosofisen kulttuurin kanssa ja ne muuttuivat vähitellen hellenistisiksi.
 • Aleksanteri Suuri tunkeutuu 300-luvulla eaa. myös syvälle Keski-Aasiaan, ulottaen valtakuntansa lähes nykyisen Kiinan rajoille ja alkaa näin harjoittaa kauppaa Mesopotamiaan, Intiaan ja Itä-Afrikkaan maayhteyksien ja Punaisenmeren satamiensa kautta.
 • Kiinassa syntyy taolainen magia perinne 200 eaa. Fangshit nimiset velhot ja maagikot perehtyvät xian-menetelmiin ja alkemiaan.
 • Kreikan ja Rooman jumalat sekä jumalattaret ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten arjessa magian sekä erilaisten magian harjoittajien kuten pappien, papittarien, noitien, velhojen, tietäjien, oraakkelien ja näkijöiden avulla. Roomassa yleistyy erityisesti vastustajien kiroaminen.
 • Magian, astrologian ja ennustamisen harjoittaminen määrätään laittomaksi 100 eaa. luvulta alkaen, koska magian voimaa pidetään liian uhkaavana ja noitia, velhoja, astrologeja sekä tietäjiä karkotetaan, poltetaan, ristiinnaulitaan tai syötetään pedoille.
 • 30 eaa., säännölliset kontaktit ja kauppayhteydet Intian, Kaakkois-Aasian, Kiinan, Lähi-idän, Afrikan ja Euroopan välillä lisääntyvät. Tuotteita, teknologioita ja ajatuksia alkaa levitä maanosista toisiin. Intensiivinen kauppa Kiinan ja Rooman imperiumin välillä alkaa silkin voimalla.
 • Kreikka menettää itsenäisyytensä ja se liitetään lopullisesti vuonna 27 eaa. Rooman valtakuntaan.
 • Jeesus Nasaretilainen n. 6/4/3 eaa. – 30/33 jaa. vaikuttaa monoteistisiin uskontoihin.
 • Uusi testamentti kirjoitetaan vuosina 50–150 jaa. koineekreikaksi.
 • Riimukirjoitus kehittyy Germaanisten kansojen keskuudessa noin 100-luvulla jaa.
 • Hermetica niminen merkittävä eklektinen sekä esoteeristen kirjoitusten kokoelma syntyy vuosina 100-300 jaa. Tällä on myöhemmin suuri vaikutus läntisen maailman okkulttiseen ja maagiseen perinteeseen.
 • Kristillinen ajanlasku, munkki Dionysius Exiguus (noin 470 – noin 544) luo kristillisen ajanlasku järjestelmän, jossa vuosiluvut lasketaan Jeesuksen oletetusta syntymävuodesta.
 • Kristinusko saapuu Irlantiin viimeistään 430-luvulla. Maahan rakennetaan runsaasti kirkkoja ja luostareita seuraavien parin vuosisadan aikana. Kristinuskon leviää nopeasti ja kelttiläinen uskonto väistyy. Säilyneet tavat ja myytit kristillistetään tai alennetaan taikauskon asemaan.

Keskiaika (500-luvun alusta 1400-luvulle)

 • Kirkko muuttuu merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Esimerkiksi Pyhä Gregorius VII katsoi paavinistuimelle kuuluvan täydellisen hallintovallan niin kirkossa kuin koko maailmassakin. Kirkon sisällä alettiin ajatella, että maallisen vallan tuli olla hengellisen vallan ja siten kirkon alainen kaikissa asioissa, jotka koskisivat moraalia tai uskoa. Paavi Gregorius VII katsoi, että paavilla on oikeus erottaa halutessaan keisareita viroistaan.
 • Kiinassa kehitys on nopeaa ja taolaisuus sekä viiden elementin alkemistinen ja henkinen teoria Yijingin leviää myös Japaniin 500- 600 lukujen aikana.
 • Noituus ja sen harjoittaminen julistetaan lainvastaiseksi ja harhaopiksi vuoden 785 Paderbornin kirkolliskokouksessa.
 • Paavi nousee lännessä yhä selvemmin kirkon johtajaksi ja luostarilaitos syntyy. Suuri skisma johti 1000-luvulla idän ja lännen kirkon lopulliseen eroon.
 • Islamilainen kulttuuri kukoistaa sekä leviää Egyptiin, josta se ammentaa muun muassa alkemian salattuja taitoja.
 • Abe no Seimei, harjoittaa japanilaista onmýodóa, esoteerista kosmologiaa, joka pohjautuu kiinalaiseen viiden elementin käsitteeseen. Abe no Seimei ennustaa tulevaisuutta ja karkottaa pahoja henkiä 794-1185 vuosina. Hänen symbolinaan korostuu viittä elementtiä edustava pentagrammi ja se tunnetaan Japanissa Seimein tähtenä. Huhutaan, että Abe no Seimein äiti olisi ollut Kitsune eli yhdeksänhäntäinen kettuhenki.
 • Grimoiret, loitsuja ja rituaaleja aletaan kokoamaan kirjallisiksi kokoelmiksi grimoireiksi.
 • Ristiretkiaate syntyy Paavi Urbanus II:n aloitteesta 1000-luvun lopulla. Paavi valtuuttaa saarnaajia kiertämään ympäri Eurooppaa ja innostamaan ruhtinaita sekä ritareita sotaan. Ruhtinaiden taloudellisen tuen ansiosta ensimmäinen ristiretki toteutuu vuonna 1099 ja sen seurauksena Jerusalem vallataan takaisin muslimeilta. Ristiretken aikana muun muassa 10 000 juutalaista surmataan vääräuskoisina.
 • Myöhemmin ristiretkiä tehdään myös Euroopassa oleviin pakanallisiin tai harhaoppisina pidettyihin maihin ja kansoja vastaan, muun muassa Itämeren etelärannikolle. Ensimmäinen ristiretki Suomeen on mahdollisesti Ruotsista Lounais-Suomeen 1150-luvulla tehty ristiretki, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta. Myyttisen retken tavoitteena oli mahdollisesti estää suomalaisten hyökkäykset Ruotsiin sekä katolisen uskon levittäminen pakanalliseen Lounais-Suomeen.
 • Useat Länsi-Eurooppaa uhanneet kansat Espanjan muslimeja lukuun ottamatta kääntyvät kristinuskoon.
 • Kabbala syntyy 1100- ja 1200-luvuilla Provencessa ja Kataloniassa juutalaisen kulttuurin kukoistusaikana. Tällä on myöhemmin suuri vaikutus läntisen maailman okkulttiseen ja maagiseen perinteeseen.
 • Kristilliset salatieteet kehittyvät, kun arabialaisia teoksia esimerkiksi Secretum Secretorum käännetään latinaksi muun muassa vuonna 1120 Portugalin kuningattaren käskystä.
 • Salatieteisiin liittyy hermetismi, kabbala, alkemia sekä kreikkalainen filosofia ja astrologia, magia, jalokivet ja kristallit, numerologia sekä varhainen tiede.
 • Piispa Tempier kieltää 219 magian harjoittamisen lajia kuten astrologian, nekromantian ja geomantian, koska ne ovat hänen mielestään ristiriidassa kristillisten periaatteiden kanssa.
 • Ennustaminen, sinettien, symbolien ja talismaanien käyttö kielletään kristillisissä maissa.
 • Eri legendat ja tarinat, leviävät kelttien ja germaanisten kansojen kautta Eurooppaan 1100-luvulta alkaen. Tarinat pyhimysten taianomaisista reliikeistä, velho Merlinistä, kuningas Arthurista ja excalibur-miekasta sekä luonnonhengistä, druideista ja noidista tulevat suosituiksi.
 • Temppeliherrain ritarikunta vaikuttaa laajalti Euroopassa ja Lähi-idässä vuosina 1119–1307.
 • Demonologia, kehittyy keskiaikaisten ja varhaisen uuden ajan teologien pyrkimyksistä kerätä ja järjestää Saatanaan ja demoneihin liittyviä käsityksiä 1200-luvulta alkaen. Muun muassa Tuomas Akvinolainen demonisoi eri kansanperinteiden osa-alueita ja muuntaa ne monimutkaisiksi sekä tiukoiksi kirkon opiksi. Hän korostaa myös, että esimerkiksi parannusyrttejä sekoittavan ei sovi käyttää kuin kristillistä symbolia ja loitsun sijaan tulisi käyttää vain Herran rukousta.
 • Musta messu, kristillisten ja katolisten kirkkojen rituaalien vahvistuessa kirkkoisät aloittavat järjestelmällisen propagandan kilpailevia uskonnollisia ryhmiä vastaan ja esimerkiksi Juutalaisia aletaan syyttämään harhaoppisuudesta, jumalanpilkasta ja seksuaalissävytteisten ja saatanallisten mustien messujen järjestämisestä.
 • Noituus muutetaan kristinuskon ja järjestelmällisen demonisoinnin kautta vähitellen pimeyden voimien aseeksi kristinuskon Jumalaa vastaan ja sitä aletaan yhdistää enemmän saatananpalvontaan ja mustiin messuihin.
 • Mustat kissat, Katolinen kirkko aloittaa vuonna 1233 yrityksen hävittää kissat Manner-Euroopasta. Paavi Gregorius IX:n Vox in Rama -bullassa kissat, etenkin mustat, yhdistetään suoraan Saatanaan. Seuraavien kolmen vuosisadan aikana kissoja kidutetaan ja surmataan miljoonittain, ja niiden omistajia epäillään noituudesta.
 • Inkvisitiolaitos aloittaa toimintansa vuonna 1232.

Renessanssi (1300-luvulta 1500-luvulle.)

 • 1300-luvun loppupuolella Euroopassa aloitetaan ensimmäiset noitaoikeudenkäynnit ja noitavainot.
 • Musta surma jyllää Euroopassa ja sen lähiseudulla vuosina 1346–1353.
 • Aristoteelinen tieteenkäsitys lisääntyy. Tieto mielletään tiedon omistamiseksi. Totuus on kirjoitettu tiedonlähteisiin, joita ovat Raamattu, roomalaisen oikeuden kokoelma Corpus iuris civilis ja lääketieteelliset oppikirjat. Totuus on saavutettavissa yksinomaan niiden pohjalta filosofiaa ja logiikkaa harjoittamalla. Teologiassa oli aristoteeliseen malliin yhdistettävä yliluonnollinen kristillisyys.
 • 1300-1400-luvulla Italiassa syntyy ”Tarocci” niminen kolmen hengen korttipeli.
 • 1400-luvulla Ranskassa ja Sveitsissä aloitetaan ensimmäistä kertaa inkvisiittorien, kirkon palvelijoiden ja maallisten virkamiesten toimesta järjestelmällinen sekä toistuva kiduttaminen tietojen saamiseksi erityisesti noituutta vastaan.
 • Kuninkaat ja kuningattaret kiinnostuvat salatieteistä sekä magiasta.
 • Jeanne d’Arc poltetaan roviolla 30. toukokuuta vuonna 1431. Häntä syytettiin kerettiläisyydestä ja noituudesta.
 • Baijerilainen lääkäri Johannes Hartlieb jaottelee vuonna 1456 seitsemän magian lajia: nekromantian, geomantian, hydromantian, aeromantian, pyromantian, kiromantian ja skapulimantian.
 • Löytöretket, painokoneen keksiminen, uskonpuhdistus ja tieteellinen vallankumous vaikuttavat maailmankuvaan.
 • 1460-luvun lopussa joukko säilyneitä kreikankielisiä Hermetica kirjoituksia kootaan ja käännetään latinaksi. Syntyy kokoelma nimeltä Corpus Hermeticum.
 • Vuonna 1484 Paavi Innocentius VIII julkaisee bullan ”Summis Desiderantes Affectibus”, jossa kumotaan noituuden harjoittamista suojaava luonnonuskontokäsite ja noituus luokitellaan jatkossa kristinuskon silmissä saatananpalvonnaksi. Myös noitien polttaminen roviolla hyväksytään.
 • Malleus Maleficarum ilmestyy vuonna 1486 ja siitä tulee myyntimenestys. Seurauksena syntyy liioiteltuja sekä vainoharhaisia tarinoita ja käsityksiä noidista, jotka vaikuttavat pysyvästi länsimaiseen mielikuvaan noidista.
 • Familiaarit, englantilaisissa noitaoikeudenkäynneissä muodostetaan käsitys noidan merkistä ja apuolennoista tai -hengistä eli familiaareista, jotka joivat noidan verta. Jatkossa (mustan kissan lisäksi) noidan apuhenkenä pidetään myös hiiriä, rottia, sammakoita, käärmeitä, hämähäkkejä, frettejä, koiria ja muita pieniä eläimiä.
 • Kristoffer Kolumbus, löytää uuden maan vuonna 1492.
 • Tarotkorteilla, ennustetaan ensikertaa ja okkultistiset menetelmät saavat jalansijaa erityisesti Ranskan hovissa.
 • Alkuperäinen walesilainen kelttikulttuuri katoaa suurimmaksi osaksi 1500-luvulla.
 • Voodoo-sukuiset uskonnot syntyvät Länsi-Afrikassa alueella 1500-luvulta alkaen.
 • Paavi Leo X, julkaisee bullan vuonna 1521 ja noituuden harjoittajat tuomitaan kuolemaan.
 • Hernán Cortésin vuosina 1519–1521 johtama espanjalaisten sotaretki hävittää asteekkivaltakunnan ja tekee alueesta Espanjan siirtomaan.
 • Näytelmä- ja runokirjailijat, kuten William Shakespeare ammentavat magiaa, myyttejä ja mytologiaa sekä okkultismia teoksissaan.
 • Elisabet I:n noustessa Englannin ja Irlannin valtaistuimelle vuonna 1558, John Deestä tuli kuningattaren tieteellinen ja lääketieteellinen neuvonantaja. Hän oli matemaatikko, okkultisti, astrologi ja alkemisti.

Valistusaika (1600-luvun lopusta 1770-luvun loppuun)

 • Noitavainojen tuhoisin aikakausi alkaa. Vuonna 1604 Englannin Jaakko I väittää, että noidat saa tunnustamaan vain kiduttamisen keinoin.
 • Noitaoikeudenkäyntejä ja teloituksia pidetään myös Skandinaviassa, Saksassa, Baltian maissa, Sveitsissä ja Unkarissa sekä Ranskassa, jossa noitavainot ovat laajamittaisimmat.
 • Ruusuristiläisyys ja vapaamuurarit syntyvät vuoden 1600-luvun alussa.
 • Eurooppa käy läpi sotia, liikakansoitusta, katovuosia, nälänhätää, tautiepidemioita, uskonpuhdistusta. Levinneen kaupankäynnin kautta eriarvoisuus sekä lisääntyvä luokkajako lisää ihmisten välisiä henkilökohtaisia jännitteitä ja ne purkautuivat usein konflikteina noitaoikeudenkäynneissä.
 • Noitienmetsästäjät, vuosina 1642-1649 Mathew Hopkins nimittää itsensä ”noidan etsijäkenraaliksi” ja hänen vaikutuksestaan yli 300 noitaa menettää henkensä. Noitien metsästys osoittautuu kannattavaksi bisnekseksi ja yhä useampi noitien metsästäjä aloittaa työnsä. Tuomittujen noitien omaisuus takavarikoidaan ja luovutetaan viranomaisille, kun siitä on ensin vähennetty oikeudenkäynteihin, sekä tuomioihin kuluneet kulut.
 • Noitapullo perinne alkaa 1600-luvun Englannissa.
 • Voodoo ja hoodoo leviää Länsi-Afrikasta Etelä-Amerikkaan ja Karibiaan 1600-1700-luvuilla. Pian Kolumbiassa surmataan afrokaribialaisia naisia, joita syytetään voodoo noituudesta. Myös afrikkalaisten kansanuskojen harjoittajia vainotaan.
 • Vuonna 1660 perustetaan The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge eli Kuninkaallinen seura ja tiedeakatemia.
 • Salemin noitaoikeudenkäynnit alkavat vuosina 1692-1693. Noitia teloitetaan 19 kpl. Kissat ja muut familiaarit liitetään noituuteen myös Pohjois-Amerikan siirtokunnissa 1600-luvulla.
 • Noitavainot alkavat päättymään 1700-luvun alussa ja uhreja on kertynyt arviolta 50 000. Uhreista 75-80% on naisia ja 20-25% on miehiä.

Teollistuminen (1700-1800-luvuilla)

 • Skotlannin Ylämaiden kelttiläinen klaanikulttuuri lyödään 1700-luvulla.
 • Goottilainen magia ja tyylisuunta yleistyy 1700-luvun loppupuolella. Ihmisiä kiehtovat makaaberit aiheet. Kirjallisuudessa yleistyy aiheina aaveet, demonit, loitsut ja hirviöt. Grimmin veljekset alkavat keräämään muistiin kansantaruja, John William Polidorf kirjoittaa teoksen Vampyyri ja Mary Shelley luo tarinan Frankensteinin hirviöstä.
 • 1700-luvulla kiinnostus horoskooppeihin ja muinaista Egyptiä kohtaan yleistyy. Salaseurat ja järjestöt kasvavat. Okkultistiset seurat ottavat muun muassa tarotkortit omikseen ja alkavat säilömään niihin esimerkiksi egyptiläistä ja hermeettistä tietoa sekä viisautta, luonnonelementtejä ja astrologiaa.
 • Taikaesitykset, ihmiset kokoontuvat teattereihin ja kahviloihin seuraamaan taikureita, silmänkääntötemppuja ja fysikaalisia esityksiä kuten ”fantasmagorioita” eli taikalyhtyjä, jotka heijastivat kuvia savupilviin. Ranskalainen kelloseppä Robert-Houdin luo mekaanisia apuvälineitä taikaesityksiinsä ja nousee tunnetuimmaksi näyttämötaikuriksi sekä nykytaikuuden isäksi.
 • Hypnoosi, transsi ja mesmerismi, saavat suosiota.
 • Hoveissa asuu näkijöitä, taikureita ja velhoja, jotka viihdyttävät sekä valistavat siniverisiä.
 • 1800-luvulla New Orleansissa tunnettu voodoopapitar Marie Laveau levittää tietoa voodoosta kaupungin valkoisenkin väestön keskuuteen.
 • Shamanistiset perinteet kielletään Japanissa.
 • Paha silmä, 1800-luvun Euroopassa, Skandinaviassa, Britanniassa sekä itä-Euroopassa maaseudulla asuvat ihmiset tukeutuvat tietäjien, noitien ja velhojen apuun terveyteen sekä onneen liittyvissä asioissa kuten pahan silmän poistamisessa tai siltä suojautumisessa.
 • Spiritualismi, vuonna 1848 Foxin siskokset käynnistävät maailmanlaajuisen spiritualistisen innostuksen ja meediot sekä meedioistunnot yleistyvät.
 • Musta raamattu, Kuudes ja seitsemäs Mooseksen kirja julkaistiin Stuttgartissa 1849 antikvaristi Johann Scheiblen keräämän aineiston pohjalta.
 • 1854-luvulla okkultisti Eliphas Levi kirjoitti kirjan The Doctrine And Ritual Of High Magic. Hän on koko 1800-luvun ajan vaikutusvaltaisin maagikko, joka luo pohjan nykyajan rituaalimagian harjoittamiselle. Tähän kuului muun muassa oikeanlaiset asusteet, tarvikkeet, symbolit ja suitsukkeet. Eliphas Levi yhdistää myös tarotkortteihin pysyvästi mm. heprealaisia aakkosia, kabbalan viisautta, planeettoja, horoskooppeja, alkemiaa sekä elementtejä ja hän saa tarotkortit suureen suosioon.
 • Allan Kardec perustaa vuonna 1858 ensimmäisen spiritistisen yhdistyksen.
 • vuonna 1875 Madame Blavatsky on mukana perustamassa Kansainvälistä teosofista seuraa. Seura perehtyi muun muassa hermeettisiin perinteisiin, länsimaiseen okkultismiin, Intian esoteerisuuteen, spiritualismiin, selvänäköisyyteen sekä meedioihin.
 • Ouija-laudan käyttö henkien kanssa kommunikointiin yleistyy 1880-luvulta lähtien.
 • Vuonna 1888 perustetaan vapaamuurarien ja teosofien avulla Kultaisen aamunkoin hermeettinen sääntökunta, josta tulee aikansa vaikutusvaltaisin esoteerinen järjestö ja sen kuuluisimmaksi jäseneksi nousee Aleister Crowley.
 • Ranskasta tulee okkultismin ja esoteerisen ajattelun keskittymä. Saatananpalvonta ja mustat messut yleistyvät kirjallisuuden aiheina 1800-luvun loppupuolella.
 • Järjestäytynyt parapsykologian tutkimus kehittyy 1800-luvun jälkipuolella, jolloin alkanutta vaihetta kutsutaan ”psyykilliseksi tutkimukseksi”.

Nykyaika (1900- luvulta 2020- luvulle)

 • Intiasta tulee teosofisen liikkeen päämaja ja okkultistisiin sekä esoteerisiin ajatuksiin yhdistetään Intian mystiikkaa sekä joogaa ja meditaatiota.
 • 1910-luvulla Rider- Waite ja kuvittaja Pamela Colman Smith luovat ensimmäiset suoraan ennustamiseen tarkoitetut tarotkortit. He muuttavat korttien kuvituksen eläväisemmäksi, joka helpottaa tulkintojen tekemistä ja luovat 78 kortin tarotkortti järjestelmän, joka tekee lopullisen eron Tarocci korttipeliin. Tämä klassinen Rider-Waite-Smith järjestelmä toimii pohjana vielä tänäkin päivänä tarotkorteille.
 • Parapsykologian toinen kehitysvaihe alkaa 1920-luvun lopulla, kun kasvitieteilijä J. B. Rhine perustaa yhdysvaltalaisen Duken yliopiston psykologian laitokselle kokeellisen “parapsykologiaksi” ristimänsä tutkimusohjelman. Hän käyttää tutkimuksissaan meedioiden sijaan tavallisia ihmisiä, jotka pyrkivät muun muassa arvaamaan viiden symbolin järjestykseen ja vaikuttamaan ajatuksenvoimalla noppien silmälukujen esiintymisjärjestykseen. Rhine analysoi tuloksensa tilastomatemaattisesti.
 • Wicca, duoteistinen pakanauskonto syntyy 40- ja 50-luvuilla Gerald Gardnerin kautta.
 • Ensimmäiset ufohavainnot vuonna 1947, nimitystä ”lentävä lautanen” käytti ensimmäisenä yhdysvaltalainen Kenneth Arnold. Hän kertoi nähneensä lentäessään yksityiskoneellaan lähellä Mount Rainier -vuorta Washingtonin osavaltiossa yhdeksän kirkasta esinettä, jotka olivat lentäneet vuoren ohi suurella nopeudella, arviolta noin kaksi kertaa ääntä nopeammin.
 • Rock- musiikki, 60- ja 70-luvulla Rolling Stones ja Beatles hyödyntää itämaista mystiikkaa sekä maagisia elementtejä musiikissaan.
 • Psykedeelit, LSD:stä tulee 1960-luvulla suosittua hippien alakulttuurissa Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa. LSD:llä on suuri vaikutus ajan populaarimusiikkiin ja taiteeseen, psykedeliaan, jossa kuvattiin LSD-matkojen värejä ja muotoja. Hallitus reagoi kriminalisoimalla LSD:n Yhdysvalloissa vuonna 1968 ja muutamaa vuotta myöhemmin suuri joukko psykedeelejä kiellettiin maailmanlaajuisesti YK:n Psykotrooppisten aineiden yleissopimuksella.
 • Nykyaikainen satanismi syntyy kristinuskon vastaisena aatteena vuonna 1969 ja järjestäytyy Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun Anton LaVey perustaa Saatanan kirkon ja kirjoittaa opin perusteoksen Saatanallisen Raamatun. Se sisältää LaVeyn satanistisen filosofian perusteet, satanistisia rituaaleja ja muita aiheeseen liittyviä esseitä. Teosta pidetään modernin satanismin klassikkona.
 • Kaaosmagia, kehittyy Englannissa 1970-luvulla, perustuen voimakkaasti mm. taiteilijan ja okkultistin Austin Osman Sparen filosofiaan.
 • Eklektisyys lisääntyy. Se kuvaa suuntausta tai teoriaa, joka yhdistelee vaikutteita eri suuntauksista tai teorioista. Filosofiassa eklektismi tarkoittaa parhailta tuntuvien osien valitsemista eri filosofisten koulukuntien opeista. Maailmankatsomusten suhteen eräs esimerkki eklektisyydestä on eklektinen pakana, joka muodostaa maailmankuvansa pakana- tai muiden uskontojen osista ja/tai omista kokemuksistaan. Esimerkiksi eklektinen wicca muodostaa maailmankuvansa osin traditionaalisen wicca-perinteen mukaan, osin omien käsitystensä mukaan.
 • New Age eli uushenkisyys syntyy. Sille on luonteenomaisena piirteenä yksilöllinen ja monista eri lähteistä ammentava henkinen kehitys. New age:lla on eri tutkimuksissa tarkoitettu joukkoa erilaisia henkisyyteen liittyviä ilmiöitä, kuten astrologiaa, tarotkortteja, kanavointia, mediumismia, joogaa sekä monia eri vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Etenkin alkuvaiheissaan 1970-luvulla new age nähtiin liikkeenä, sillä sen on katsottu muistuttavan muita laajoja sosiaalisia liikkeitä kuten rauhanliikettä tai ympäristöliikettä.
 • Mediumismi, joka on pitkälti spiritualismin kautta muodostunut käsitys ja elämänkatsomus, kehittyy. Mediumismin mukaan inspiroituminen, psyykkiset selväaistit ja meediokyky ovat todellisia ilmiöitä ja tiedon välittäminen eri todellisuuden tasojen välillä on mahdollista. Nämä todellisuuden tasot ovat fyysinen taso, psyykkinen taso ja mediaalinen taso. Mediumismi ilmenee erilailla eri ihmisillä ja eri todellisuudentasojen kautta. Mediumismin mukaan näitä lahjoja on myös mahdollista koulia.
 • Luonnonpalvontaan perustuvat uskonnot lisääntyvät ja moni alkaa kutsua itseään luontouskovaksi.
 • Uuspakanuudeksi aletaan kutsua sellaisia uskomusjärjestelmiä, jotka hakevat vaikutteita muinaisesta esikristillisestä pakanuudesta.
 • Drudismi eli uusdruidismi kehittyy. Tämä uuspakanallinen uskonto perustuu kelttiläisistä tietäjistä eli druideista nykyaikaan välittyneeseen kuvaan.
 • Uusshamanismi on animismista vaikutteita saanut uuspakanuuden alahaara, jossa pyritään rakentamaan uudelleen yhteys maailmaan.
 • Nykynoituus ilmenee lopulta sadoissa eri muodoissa ja se hyödyntää monipuolisesti erilaisia magian suuntauksia, menetelmiä sekä työvälineitä. Jokainen nykynoita muodostaa itse oman noituuden polkunsa.

Lähteet:

Christopher Dell, Noituus, Magia & Okkultismi, kuvitettu historia

Suzannah Lipscomb: A History of Magic, Witchcraft and the Occult

Valitut Palat, Tiedon Rajamailla

Jaa artikkeli